Thẻ bảo trì điện nước hộ gia đình

  600.000

  – Kiểm tra điện nước mỗi 3 tháng

  – Thay thế, sửa chữa phụ kiện điện miễn phí (không bao gồm các vật tư)

  – Vấn đề hệ thống

  – Vệ sinh điều hòa 2 lần một năm

  – Kiểm tra chất lượng nguồn nước miễn phí