Tấm lọc Nano bạc tích hợp than hoạt tính dành cho quạt 9000M/9000D

440.000

– Thông tin liên hệ: 0985 111 790
– Vui lòng kéo xuống để xem thêm thông tin chi tiết về sản phẩm.