ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TƯƠI (160GR – 180GR/HỦ)

395.000