ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI

.
Previous
Next

Đối tác

Hiện tại tập đoàn có khoảng 50 đối tác khắp các tỉnh thành trong cả nước, trong đó có khoảng 35 đối tác lớn.

KINH NGHIỆM

Với hạt nhân cốt lõi là dược phẩm, VCD chính thức chuyển đổi thành mô hình Tập đoàn, đổi mới và xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái bao gồm: đầu tư và phát triển dược phẩm, nghiên cứu nuôi trồng sâm Đương Quy và Đông Trùng Hạ Thảo, Đầu tư phát triển và phân phối sữa dinh dưỡng, Sản xuất và thương mại các dòng máy lọc RO, Ion Kiềm Hydrogen…​

CÔNG NGHỆ

VCD Technology đóng vai trò thiết yếu trong công cuộc tái cấu trúc và chuyển đổi số hóa của Tập đoàn VCD. Chủ động nghiên cứu, hợp tác với các đơn vị đầu ngành về công nghệ để ứng dụng các giải pháp thông minh nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm do VCD phát triển.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Phụng sự – Dịch vụ: Phụng sự cho nhân sự và nhân dân
  • Xuất sắc – Excellence: Cống hiến cho sự xuất sắc
  • Kỷ luật: Tuân thủ quy định công ty

CÔNG NGHỆ CHO HỆ SINH THÁI

VCD Investment

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI

VCD Investment là đơn vị định hướng, hoạch định nguồn lực tài chính và thực hiện các nghiệp vụ đầu tư của Tập đoàn VCD vào các công ty/doanh nghiệp trong các ngành nghề không những hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường dược phẩm, mà bao gồm cả ngân hàng, bảo hiểm, du lịch thương mại, nền tảng kinh doanh số, giáo dục, sức khỏe, thể thao…

Đặc biệt đầu tư phát triển các nền tảng truyền thông online và Trí tuệ nhân tạo trong thời kỳ công nghệ 4.0

Thư viện

0898295656
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon