ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN KHU VỰC

CHÍNH SÁCH ĐỘC QUYỀN ĐẠI LÝ KHU VỰC MÁY LỌC NƯỚC VCD WATER

I. Điều kiện : 2.5 tỷ đồng

II. Quyền lợi:

 1. Giá nhập: 17.000.000

 2. Cung cấp số lượng máy tương ứng 2.5 tỷ .

 3. Hưởng lợi nhuận 1 triệu đồng/ máy phát sinh trên khu vực.

 4. Hưởng 30% trực tiếp khi kết nối đại lý nhượng quyền

 5. Hưởng 5.000.000đ/máy do đại lý nhượng quyền bán ra.

 6. Hưởng 10% chi phí kết nối đại lý tỉnh, huyện (không thuộc tỉnh) mới.

 7. Hưởng 1.000.000đ/máy do đại lý tỉnh huyện đó bán ra.

III. Hỗ trợ

 1. Được hỗ trợ set-up cửa hàng (50 triệu đồng).

 2. Bộ dụng cụ test (20 triệu đồng)

 3. Hỗ trợ nhân viên bán hàng trong vòng 3 tháng với chi phí 5 triệu đồng/ tháng (2 kỹ thuật).

 4. Hưởng 60% chi phí thay lõi lọc

IV . Thưởng

 1. Thưởng tháng

 • Thưởng 10 triệu/ máy khi nhập mới tối thiếu 1 máy/ tháng ( tối đa 1,5 tỷ đồng )

 • Chỉ áp dụng cho máy đầu tiên mỗi tháng nhập từ công ty

 1. Thưởng doanh số cộng dồn năm :

 • 100 máy : Thưởng 100.000.000đ

 • 300 máy : Thưởng 600.000.000đ

ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN TỈNH

CHÍNH SÁCH ĐỘC QUYỀN ĐẠI LÝ TỈNH MÁY LỌC NƯỚC VCD WATER

I. Điều kiện : 1 tỷ đồng

II. Quyền lợi

 1. Giá nhập: 18.000.000đ

 2. Cung cấp số lượng máy tương ứng 500.000.000 đồng.

 3. Hưởng lợi nhuận 1 triệu đồng/ máy phát sinh trên khu vực.

 4. Hưởng 30% trực tiếp khi kết nối đại lý nhượng quyền

 5. Hưởng 5.000.000đ/máy do đại lý nhượng quyền bán ra.

 6. Hưởng 5% chi phí kết nối đại lý tỉnh, huyện (không thuộc tỉnh) mới.

 7. Hưởng 1.000.000đ/máy do đại lý tỉnh huyện đó bán ra.

III. Hỗ trợ

 1. Được hỗ trợ set-up cửa hàng (30 triệu đồng).

 2. Bộ dụng cụ test (20 triệu đồng)

 3. Hỗ trợ nhân viên bán hàng trong vòng 3 tháng với chi phí 5 triệu đồng/ tháng (1 kỹ thuật).

 4. Hỗ trợ 2%/số vốn tồn đọng/1 tháng (Tối đa 12 tháng)

 5. Hỗ trợ thu hồi hàng áp dụng với đơn hàng đầu tiên sau 2 năm (thu hồi 100% trừ chi phí đã hỗ trợ)

 6. Các khoản hỗ trợ khác (sẽ được bổ sung, điều chỉnh theo thời gian dựa trên sự thống nhất của 2 bên).

IV. Thưởng

 1. Thưởng tháng

 • Thưởng 1 triệu /máy (doanh số <5 máy/tháng)

 • Thưởng 2 triệu/máy (doanh số >= 5 máy/tháng)

 1. Thưởng năm

 • Thưởng 50 triệu khi đạt doanh số 100 máy/năm

 • Thưởng 100 triệu khi đạt doanh số 150 máy/năm

ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN HUYỆN

CHÍNH SÁCH ĐỘC QUYỀN ĐẠI LÝ HUYỆN MÁY LỌC NƯỚC VCD WATER

I. Điều kiện : 300.000.000 đồng

II. Quyền lợi

 1. Giá nhập: 21.000.000đ

 2. Cung cấp số lượng máy tương ứng 300.000.000đ.

 3. Hưởng lợi nhuận 1 triệu đồng/ máy phát sinh trên khu vực.

 4. Hưởng 30% trực tiếp khi kết nối đại lý nhượng quyền

 5. Hưởng 3.000.000đ/máy do đại lý nhượng quyền bán ra.

 6. Hưởng 5% chi phí kết nối đại lý tỉnh, huyện mới.

 7. Hưởng 1.000.000đ/máy do đại lý tỉnh huyện đó bán ra.

III. Hỗ trợ

 1. Được hỗ trợ set-up cửa hàng (20 triệu đồng).

 2. Bộ dụng cụ test (20 triệu đồng)

 3. Hỗ trợ nhân viên bán hàng trong vòng 3 tháng với chi phí 5 triệu đồng/ tháng (2 kỹ thuật).

 4. Hưởng 30% chi phí thay lõi lọc

IV. Thưởng

 1. Thưởng tháng : Thưởng 1 triệu / máy khi nhập mới tối thiểu 10 máy / ( tối đa 300.000.000đ)

Chỉ áp dụng cho 10 máy đầu tiên mỗi tháng nhập từ công ty.

 1. Thưởng doanh số cộng dồn năm :

 • 100 máy : Thưởng 100.000.000đ

 • 300 máy : Thưởng 600.000.000đ

ĐẠI LÝ NHƯỢNG QUYỀN 0 ĐỒNG

CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ NHƯỢNG QUYỀN  0 ĐỒNG MÁY LỌC NƯỚC VCD WATER

I. Điều kiện: Ký quỹ 50 triệu đồng

II. Quyền lợi:

 1. Tặng 1 máy lọc nước Hydrogen cao cấp trị giá 39.200.000đ

 2. Hoàn 5.000.000đ/ máy bán ra cho 10 máy đầu tiên

 3. Hưởng 30% doanh số bán ra

 4. Hưởng 30% trực tiếp khi kết nối đại lý mới

 5. Hưởng 1.000.000đ/máy bán ra từ đại lý kết nối.

 6. Được sử dụng mặt bằng cửa hàng và công ty để tiếp khách, tư vấn

 7. Hỗ trợ miễn phí nhân viên bán hàng, nhân viên kỹ thuật

 8. Tặng 1 máy khi đạt doanh số 10 máy đầu tiên ( chỉ tặng 1 lần)